Personvernerklæring – Buskerud Spesialinnredning AS

Buskerud Spesialinnredning AS har et bevisst forhold til all behandling av personopplysninger og beskytter og respekterer personvern iht. EUs Personvernforordning (GDPR). Daglig leder er øverste ansvarlige for behandling av personopplysninger. Det sørges for at relevante ansatte til enhver tid har kjennskap til og handler etter regelverket. Vårt formål med å behandle personopplysninger er å administrere [...]