Buskerud Spesialinnredning AS har et bevisst forhold til all behandling av personopplysninger og beskytter og respekterer personvern iht. EUs Personvernforordning (GDPR).

Daglig leder er øverste ansvarlige for behandling av personopplysninger. Det sørges for at relevante ansatte til enhver tid har kjennskap til og handler etter regelverket.

Vårt formål med å behandle personopplysninger er å administrere kunde-/og leverandørforhold og å ivareta egne ansatte.

Personopplysninger som lagres på privatkunder og ansatte hos bedriftskunder/leverandører lagres og behandles på en sikker og forsvarlig måte og er begrenset til det som er nødvendig for formålet de lagret for, slik som epost/mobilnr.

I tillegg lagres nødvendige personopplysninger for egne ansatte knyttet opp mot arbeidsforholdet.

For tidligere ansatte – lagres personopplysninger maks 12 måneder.

Ved rekruttering av nyansatte, innhentes og lagres relevante personopplysninger kun i rekrutteringsperioden.

Våre registre oppdateres jevnlig og personopplysninger endres/slettes iht. forskriftene.

Personopplysninger lagres på en gjennomsiktig måte for den registrerte.

Spørsmål om personvern i vår bedrift kan rettes til post@buskerud-spesialinnredning.no